Waterzuivering

Verzekerd van zuiver water.

Verzekerd van zuiver water

Belangrijk aspect als u voor de investering in een fontein, een waterplein of een waterpartij staat: is de waterkwaliteit verzekerd? Hoe zorgen we ervoor dat een waterkunstwerk of bedriegertjes beantwoorden aan de hygiënische voorschriften? Goed om te weten dat voorzieningen voor de zuivering van het water altijd een – betrouwbaar – onderdeel zijn van elke Fontis-installatie.

Water kan op verschillende manieren worden gezuiverd. Dat doet Fontis op basis van een natuurlijk zandfilter, hightech UV-licht of chemische processen. Het resultaat: water dat kwalitatief gelijk is aan zwembadwater. En doordat het water in fonteinen en andere waterwerken continu circuleert, blijft het ook in beweging en is er geen kans op besmetting van bacteriële aard.

Heeft u vragen of wilt u advies?
Bel naar 0186 610 930 of mail ons voor al u vragen.

waterzuivering - Fontis - 7

waterzuivering - Fontis - 6

waterzuivering - Fontis - 5

waterzuivering - Fontis - 4

Meer projecten bekijken?

In de loop van de jaren hebben we honderden uiteenlopende projecten gerealiseerd.

Waterzuivering – het belang van een schone fontein

Fontis is als leverancier van fonteinen en waterkunstwerken zich zeer bewust van de risico’s die waterpartijen met zich mee kunnen brengen. Als er via een fontein een bacterie wordt verspreid zoals de beruchte legionellabacterie dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen die in de buurt van de fontein komen, zelfs als dat maar van korte duur is. Daarom is waterzuivering van het grootste belang.

Biologische zelfreiniging van water

Water in de natuur kent een uniek zuiveringsproces. Het water in plassen, sloten en meren wordt gezuiverd door de micro-organismen in het water. Deze zorgen ervoor dat schadelijke stoffen worden afgebroken. Daarnaast is er natuurlijk het afval dat in het water terecht komt en naar de bodem zinkt zoals restanten van planten, stof en zand. Als u een fontein heeft en u wilt dat het water in het reservoir van de fontein wordt gezuiverd dan kan hiervoor een aparte installatie worden aangebracht. Maar een fontein in een natuurlijke waterbron zoals een meer of vijver kan gebruik maken van het daar beschikbare water en dan is waterzuivering niet per se noodzakelijk. Door een fontein in water te plaatsen komt het water in beweging waardoor er meer zuurstof in het water komt. Dit zorgt ervoor dat de micro-organismen die voor het ‘opruimwerk’ zorgen beter hun werk kunnen doen. Als u een waterkunstwerk in uw vijver waterpartij plaatst zal het water dus over het algemeen schoner zijn.

Waterzuivering drinkwater

Een bijzondere soort water is uiteraard ons drinkwater. Het drinkwater in Nederland is van uitstekende kwaliteit. In tegenstelling tot veel – ook Europese – landen kunt u het water uit de kraan in Nederland overal zonder problemen drinken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over uw gezondheid. De waterzuivering in Nederland gebeurt op verschillende manieren. Afhankelijk van de plaats waar het water vandaan komt wordt gebruik gemaakt van zuivering door installaties, zuivering door (duin)zand of waterzuivering in andere opslagplaatsen. Om het water te desinfecteren werd vroeger chloor gebruikt. Dit is in Nederland al sinds 2005 niet meer toegestaan, er wordt nu gebruik gemakt van ozon en Uv-straling. Verder kan kunstmatig de pH waarde in het water worden aangepast of kan het minder hard gemaakt worden waardoor minder kalkafzetting plaatsvindt.

Kan ik ook privé waterzuiveringen (moeten) toepassen

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij ook privé personen of bedrijven en organisaties zelf aan waterzuivering doen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op zeeschepen. Zij vervoeren drinkwater in grote tanks of gebruiken zeewater als drinkwater. In beide gevallen moet dit water worden gezuiverd. Zeewater moet uiteraard worden ontdaan van het zout maar ook van allerlei afvalstoffen. Daarnaast mot drinkwater dat stilstaat extra worden gezuiverd om het gedijen van bacteriën zoals legionella te voorkomen. Maar niet alleen op zee, ook in andere situaties kunnen bedrijven zelf waterzuivering toepassen, zoals in de industrie waar afvalwater eerst (gedeeltelijk) wordt gezuiverd alvorens het in het oppervlaktewater wordt geloosd. Op deze manier dragen bedrijven bij aan schoner water in het milieu.

Zelf waterzuivering toepassen voor onderweg

Watersporters of avontuurlijke wereldreizigers zijn soms aangewezen op het zelf zuiveren van water. Dit kan het geval zijn als u zich ergens bevindt waar geen schoon drinkwater beschikbaar is of als u het water niet vertrouwt. Er zijn verschillende stoffen die bij waterzuivering uit het drinkwater gehaald moeten worden .Allereerst zijn er de grovere materialen zoals grond, zand en steentjes. Die kunt u uit het water halen door het bij wijze van spreken door een linnen doek of fijne zeef te gooien. Maar dan bent u er nog niet. Want er zijn ook onzichtbare gevaren zoals zware metalen en bacteriën. Die kunnen niet zomaar even uit het drinkwater worden gehaald. Waterzuivering is pas effectief als u Een veilige manier om water te ontdoen van schadelijke stoffen is het water voor het gebruik eerst te koken. Let er daarbij op dat het water even moet doorkoken alvorens de warmtebron uit te schakelen. Daarnaast zijn er speciale waterzuiveringstabletten in de handel. Deze worden vaak gebruikt in ontwikkelingslanden. In vluchtelingenkampen is vaak geen andere mogelijkheid om het water te zuiveren. Om de uitbraak van epidemieën zo veel mogelijk te voorkomen worden waterzuiveringstabletten uitgedeeld om in ieder geval voor gezuiverd drinkwater te kunnen zorgen.

Hoe wordt de waterkwaliteit bepaald?

De waterkwaliteit wordt bepaald aan de hand van bepaalde waarden die in het water worden gemeten. Zo geeft het Biologisch Zuurstofverbruik (BZV) aan hoeveel zuurstof een micro-organisme in 5 dagen bij een temperatuur van 20 graden heeft verbruikt. Deze test wordt in het donker uitgevoerd. Het Chemisch Zuurstofverbruik (CZV) geeft de waarde aan die benodigd is voor de oxidatie van organische stoffen door middel van kaliumdichromaat. Verder wordt gekeken naar de hoeveelheid fosfaat in het water. Hoe meer fosfaat, hoe sneller algen in het water groeien. Deze waarde kan bij fonteinen ook van belang zijn als u niet, of juist wel, wilt dat er algen in het water zullen groeien waar u een fontein heeft geplaatst. In een natuurlijke omgeving kan dit wenselijk zijn, als de fontein op een plaats staat waar algen niet gewenst zijn dan is het zaak om de hoeveelheid fosfaat in het water zoveel mogelijk te verminderen.

Waterzuivering staat in Nederland op een hoog niveau

Nederland staat bekend om zijn schone en gezonde drinkwater. Alle waterschappen doen hun uiterste best in Nederland om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden voor mens, dier en plant. Daarom worden er door deskundigen regelmatig metingen gedaan om de kwaliteit van het water te meten. Zo wordt in de zomer vooral gelet op de vorming van blauwalg die botulisme kan veroorzaken. Als u een fontein of waterkunstwerk heeft, of dit nu binnen of buiten staat, laat dan de kwaliteit van het water regelmatig testen om problemen te voorkomen. U kunt hiervoor uiteraard ook terecht bij Fontis, want wij produceren en leveren niet alleen fonteinen, u kunt ons ook inschakelen voor het onderhoud en daar hoort ook het testen van de waterkwaliteit bij. Alleen door de kwaliteit zo goed mogelijk te waarborgen kunt u optimaal genieten van uw fontein.